Od śmierci Sebalda w 2001 roku można mówić o prawdziwym boomie opracowań, monografii i interpretacji poświęconych jego utworom.
Zagraniczna, szczególnie anglo- i niemieckojęzyczna recepcja, cały czas rośnie i powoli trudno jest się w niej rozeznać. W (godnej polecenia!) książce Saturn’s Moons – A Handbook, pod redakcją Jo Catling i Richarda Habbita, znajdziemy obszerne zestawienie bibliograficzne – skrupulatnie podzielone na pomniejsze rozdziały. Publikacja ta jednak pochodzi z 2011 roku, od tego czasu napisano wiele. Dlatego na tej stronie znajdziecie informacje o nowościach wydawniczych poświęconych Sebaldowi, a także zestawienie polskojęzycznych opracowań.

scan00021

OPRACOWANIA POLSKIE (ułożone chronologicznie)

I. OGÓLNE OPRACOWANIA

– Jan Balbierz, Być jak W.G. Sebald, “Tygodnik Powszechny” [Dodatek Conrad] z 12.10.2015, https://www.tygodnikpowszechny.pl/byc-jak-wg-sebald-30624.
– Adam Marzec, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015 (tu strony: 193-209)
-Jakub Momro, Pamięć protetyczna, w: Widmontologie nowoczesności. Genezy, Warszawa 2014, s. 418-469 (przedruk: “Konteksty” 2014)
– Małgorzata Łukasiewicz, My tylko filozofujemy, w: Język i gra. Rozrachunki z Wittgensteinem, red. J. Kloc-Konkołowicz, A. Lipszyc, Warszawa 2014, s. 141-153.
– Dariusz Czaja, Przeszłość jako przyszłość. Literatura i katastrofa, w: Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kraków 2013, s. 218-237.
– Adam Lipszyc, W. G. Sebald: W noktoramie niepamięci, w: Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera, Warszawa 2011, s. 133-173.
– Magda Heydel, Sebald w Anglii, “Dwutygodnik” 2012, nr 79 [on-line].
– Andrzej Kopacki, Literatura jako nadprzypowieść, “Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 378-386.
Dariusz Czaja, Amnezja i melancholia, w: Lekcje ciemności, Wołowiec 2009, s. 63-93.
– Katarzyna Bojarska, Bricoleur czasu katastrofy – o prozie W. G. Sebalda, “Res Publica Nowa” 2008, R. 21, nr 4, s. 172-178.
– Ilona Wiśniewska-Weiss, Kolekcjoner przypadkowych obrazów: o fotografiach w prozie W.G. Sebalda, “Konteksty” 2009, R. 63, nr 3, s. 136-139.
– Adam Czerniawski, In memoriam Max Sebald (1944-2001), “Fraza” 2002, nr 3, s. 212-214.

II. INTERPRETACJE i RECENZJE POSZCZEGÓLNYCH UTWORÓW

a) “Czuję. Zawrót głowy”
Przemysław Pieniążek, Słowa jak impresje, “Śląsk” 2010, R. 16, nr 12, s. 74.
– Andrzej Kopacki. “Literatura na Świecie” 2002, nr 7/9, s. 367-387.
– Jakub Ekier, “Literatura na Świecie” 2001, nr 1, s. 287-293.
– Krystyna Kofta, “Nowe Książki” 1998, nr 10, s. 62-63.

b) “Pierścienie Saturna”
– Magda Heydel, Pejzaż z pamięci, płomienia i prochu. Wizja końca w Pierścieniach Saturna W. G. Sebalda, w: Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, wybór redakcja i wstęp D. Czaja, Wołowiec 2015. s. 332-374.
– Agnieszka Klepek-Drozd, Życie wyraża się jedynie poprzez ruch, “Śląsk” 2009,  R. 15, nr 8, s. 72.
– Leszek Szaruga, Wywiedziony, “Nowe Książki” 2009, nr 7, s. 49-50.
– Mikołaj Wiśniewski, Historia jako “hrönir”, “Kronos” 2009, nr 1/2, s. 361-371.
– Zofia Zaleska, W cieniu Saturna, “Zeszyty Literackie” 2009, R. 27, nr 1, s. 171-176.
– Małgorzata Łukasiewicz, Lektury opowiedziane: Sebald, “Zeszyty Literackie” 2008, s. 213-215.

c) “Austerlitz”
– Katarzyna Kończal, Sens przenoszony drogą wzrokową – w ikonotekstach W.G. Sebald i J. S. Foera, “Kultura Współczesna” 2014, nr 2 (82), s. 57-68.
– Józef Bekker, Bolesna niepamięć, “Fa-Art” 2008, nr 2/3, s. 151-153
– Dariusz Czaja, Anamneza i melancholia, “Kronos” 2008, nr 2, s. 295-313
– Andrzej Kopacki, Warownie i cud anamnezy, “Literatura na Świecie” 2008, nr 9/10, s. 296-314.
– Adam Lipszyc, W noktoramie niepamięci, “Przegląd Polityczny” 2008, nr 89, s. 92-105
– Zofia Zaleska, Rozpraszanie mroku, “Zeszyty Literackie” 2008, R. 26, nr 1, s. 122-126
– Agnieszka Drotkiewicz, W cieniu wielkich dworców, “Nowe Książki” 2007, nr 10, s. 18.

d) “Wojna powietrzna i literatura”
– [rozmowa] Andrzej Kopacki, Sebald rozlicza Niemców, “Dwutygodnik” 2012, nr 79 [on-line].
– [felieton] Joanna Tokarska-Bakir, Pół strony: Sebald o wojnie; Kambodża, “Dwutygodnik” 2012 [on-line].
Jacek, Leociak, Deszcz siarki i ognia : wokół “Luftkrieg und Literatur” W. G. Sebalda, “Przegląd polityczny” 2009, nr 95, s. 48-53.
– Piotr Nowak, Niemiecki gruz, “Kronos” 2008, nr 3, s. 263-267.

e) “Unerzählt”
– Petra Buchta, W.G. Sebald i Jan Peter Tripp Unerzählt. Pamięć bodźcem do (samo)świadomości, w: Pamięć i afekty, red. Z. Budrewicz, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2014, s. 227-242.

III. TEMATYCZNE NUMERY CZASOPISM

“Konteksty” 2014, nr 3-4 (306-307): W.G. Sebald. Antroplogia, literatura, fotografia.
“Zeszyty Literackie” 2012, nr 2.

IV. AUDYCJE RADIOWE / TELEWIZYJNE

O książce W. G. Sebalda “Campo santo” [rozmawiają Anna Wysocka i Marek Ławrynowicz. Fragment książki czyta Andrzej Ferenc], “Książki pod lupą”, 23.09.2015.
Campo Santo. Literackie poglądy Sebalda [Adam Lipszyc w rozmowie z Dorotą Gacek], Drugi Program Polskiego Radia, 11.12. 2014.
– “Mapy bólu, historie znikania. 70 rocznica urodzin W.G. Sebalda“, Drugi Program Polskiego Radia, 18.05.2014.
– “Wywoływanie martwego świata” [Magdalena Heydel, Adam Zagajewski, Dariusz Czaja i Grzegorz Jankowicz w rozmowie z Dorotą Gacek i Andrzejem Franaszkiem], Drugi Program Polskiego Radia, 23.10.2012.

V. TŁUMACZENIA NA JĘZYK POLSKI

– W.G. Sebald, Życie W. Szkic możliwej sekwencji scen do niezrealizowanego filmu, w: Język i gra. Rozrachunki z Wittgensteinem, red. J. Kloc-Konkołowicz, A. Lipszyc, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2014Warszwa 2014, s. 121- 140.
– W. G. Sebald, Campo Santo, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2014.
– W. G. Sebald, Wojna powietrzna i literatura: wykłady, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2012.
– W. G. Sebald, Czuję. Zawrót głowy, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1998.
W. G. Sebald, Wyjechali: powieść, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2005.
– W. G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2009.
– W. G. Sebald, Austerlitz, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2007.

 

 

 

Advertenties