Wzrok Sebalda

Pod koniec 2015 roku ukazała się w Niemczech książka Jakoba Hessinga i Vereny Lenzen Sebalds Blick, która jest ciekawym dwugłosem poświęconym twórczości W.G. Sebalda, choć precyzyjniej – i w zgodzie z intencją autorów, wyrażonej we wstępie swojej książki (Im Blickwechsel) – byłoby powiedzieć, że to swoista wymiana spojrzeń.

Lees verder

Advertenties