Is literary greatness still possible?

Popularność W.G. Sebalda ma swoje początki nie w Niemczech ani w ogóle w Europie, lecz za oceanem – dopiero po przełożeniu jego utworów na język angielski, zaczęło się w literackim świecie głośniej mówić o twórczości niemieckojęzycznego pisarza. Karierę Sebalda w Ameryce dodatkowo wzmocnił fakt, że w pierwszej kolejności ukazał się tam  zbiór opowiadań Wyjechali (The Emigrants) i odtąd przylgnęła do niego etykieta “pisarza Holokaustu” – a to temat wciąż mocno recypowany za ocenem. Sebald zdobył sobie w Ameryce uznanie wielu wybitnych osobowości ze świata literatury i sztuki (w tym obszarze warto wspomnieć choćby Patti Smith). Jedną z najbardziej znanych admiratorek i ambasadorek powieści Sebalda była Susan Sontag, która uważała, że jego dzieła są dowodem istnienia wielkiej literatury. W 2000 roku w Times Literary Supplement ukazał się esej pisarki w całości poświęcony  Sebaldowito świetne wprowadzenie do jego twórczości. Jak zawsze u Sontag: precyzyjnie, poetycko i z wyostrzonym analitycznym okiem.

Lees verder

Advertenties

Wzrok Sebalda

Pod koniec 2015 roku ukazała się w Niemczech książka Jakoba Hessinga i Vereny Lenzen Sebalds Blick, która jest ciekawym dwugłosem poświęconym twórczości W.G. Sebalda, choć precyzyjniej – i w zgodzie z intencją autorów, wyrażonej we wstępie swojej książki (Im Blickwechsel) – byłoby powiedzieć, że to swoista wymiana spojrzeń.

Lees verder